Algemene voorwaarden

Op alle reizen van Wolftravels.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


Algemene voorwaarden
1. Door een reis te boeken bij Wolftravels.nl verklaart u de reisvoorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen die Wolftravels.nl aanbiedt.
2. Het aanbod van Wolftravels.nl is vrijblijvend en kan zonodig herroepen worden. Wolftravels.nl herroept het aanbod als blijkt dat er fouten in de berekening van de reissom of andere fouten zijn gemaakt. In dit geval is Wolftravels.nl verplicht tot zo snel mogelijke herroeping, uiterlijk binnen 24 uur na de aanvaarding van de boeking en met opgaaf van redenen. U heeft het recht een eventuele wijziging af te wijzen. U moet binnen drie werkdagen van dit recht gebruik maken. Doet u dit niet dan accepteert u de wijziging, doet u dit wel, dan is Wolftravels.nl verplicht tot onmiddellijke restitutie van eventueel gedane betalingen.
3. Wolftravels.nl heeft het recht de reis te annuleren als blijkt dat het aantal boekingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal van 12 personen. Wolftravels.nl kan reizen annuleren tot uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum. Wolftravels.nl verplicht zich in dit geval gedane betalingen onmiddellijk en volledig terug te betalen.
4. Zolang de gehele reissom niet is voldaan heeft Wolftravels.nl het recht om de reissom te verhogen i.v.m. wijzigingen in de vervoerskosten en andere kosten, met opgaaf van redenen. U heeft het recht deze verhoging af te wijzen. U moet binnen drie werkdagen van dit recht gebruik maken. Doet u dit niet dan accepteert u de wijzigingen, doet u dit wel, dan is Wolftravels.nl verplicht tot onmiddellijke restitutie van gedane betalingen.
5. Wolftravels.nl is verplicht om in de reisbescheiden de naam van de vliegmaatschappij en de vertrek- en aankomsttijden te vermelden.
6. Na boeking en ontvangst van de factuur betaalt u 15% van de reissom, het resterende bedrag moet uiterlijk 8 weken voor vertrek op de girorekening van Wolftravels.nl staan. Als u boekt tussen de 8 en 6 weken voor vertrek, maakt u de reissom in het geheel onmiddellijk over. In dit laatste geval kan de reissom verhoogd worden door extra reserveringskosten voor de vlucht.
7. Wolftravels.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in het reisschema door overmacht tijdens de reis, inclusief de vluchten. Wolftravels.nl verplicht zich in deze situaties tot het bieden van een redelijk alternatief door aanpassingen van het reisschema.
8. Wolftravels.nl geeft informatie over de benodigde documenten (geldig paspoort, visum, verzekeringen etc.). U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van eventueel benodigde aanvullende informatie en het verkrijgen van deze documenten. Ontbreekt een geldig document dan bent u verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
9. Wolftravels.nl stelt uw reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek in uw bezit. Heeft u deze dan niet ontvangen dan neemt u direct contact op met Wolftravels.nl.

Voorwaarden voor annulering van de reis door de reiziger.

Als u uw reis annuleert worden u door Wolftravels.nl de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
• Bij annulering tot de 42ste dag : 15% van de reissom
• Bij annulering vanaf de 41ste dag tot de 28ste dag : 50% van de reissom
• Bij annulering vanaf de 27ste dag tot de 14de dag : 75% van de reissom
• Bij annulering vanaf de 14de dag : 100% van de reissom.


Wolftravels.nl is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34283364. Wolftravels.nl is NIET ingeschreven bij de SGR, ANVR of het Calamiteitenfonds. Iedere deelnemer aan een reis van Wolftravels.nl is hiervan op de hoogte en draagt zelf zorg voor een volledige reisverzekering.